Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2076(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0197/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 20
CRE 23/11/2020 - 20

Гласувания :

PV 25/11/2020 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0321

Протокол
XML 17k
Сряда, 25 ноември 2020 г. - Брюксел

14. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2020)0317)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 10)

ИСКАНЕ ЗА ВРЪЩАНЕ В КОМИСИЯ

Одобрява се с ПГ (367 „за“, 149 „против“, 177 въздържали се)

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите
Доклад „Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите“ [2020/2021(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: David Cormand (A9-0209/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0318)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 11)

Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар
Доклад относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар [2019/2190(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0319)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 12)

Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите
Доклад относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите [2020/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия LIBE)

Приема се (P9_TA(2020)0320)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 13)

Нова промишлена стратегия за Европа
Доклад относно нова промишлена стратегия за Европа [2020/2076(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0321)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 14)

Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика
Доклад относно последиците от избухването на COVID-19 за външната политика [2020/2111(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0322)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 15)

Повишаване на ефективността на развитието и на помощта
Доклад относно повишаването на ефективността на развитието и на ефикасността на помощта [2019/2184(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2020)0323)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 16)

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.
Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г. [2019/2199(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0328)
(Подробно гласуване: приложение „Резултати от гласуванията“ от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка
22)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност