Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/2076(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0197/2020

Arutelud :

PV 23/11/2020 - 20
CRE 23/11/2020 - 20

Hääletused :

PV 25/11/2020 - 14

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0321

Protokoll
XML 15k
Kolmapäev, 25. november 2020 - Brüssel

14. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused.

Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL seoses teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangutega, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud muudetud kujul (P9_TA(2020)0317)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 10)

VASTUTAVALE KOMISJONILE TAGASISAATMISE TAOTLUS

Heaks kiidetud nimelisel hääletusel (367 poolt, 149 vastu, 177 erapooletut)

Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks
Raport „Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks“ [2020/2021(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: David Cormand (A9-0209/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0318)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 11)

Tooteohutuse tagamine ühtsel turul
Raport tooteohutuse tagamise kohta ühtsel turul [2019/2190(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0319)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 12)

Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll
Raport meediavabaduse tugevdamise kohta: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll [2020/2009(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (LIBE-komisjon)

Vastu võetud (P9_TA(2020)0320)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 13)

Euroopa uus tööstusstrateegia
Raport Euroopa uue tööstusstrateegia kohta [2020/2076(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0321)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 14)

COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed
Raport COVID-19 puhangu välispoliitiliste tagajärgede kohta [2020/2111(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0322)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 15)

Arengu ja abi tõhususe täiustamine
Raport arengu ja abi tõhususe täiustamise kohta [2019/2184(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0323)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 16)

Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019
Raport aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019 [2019/2199(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0328)
Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 22)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika