Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2076(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0197/2020

Rozpravy :

PV 23/11/2020 - 20
CRE 23/11/2020 - 20

Hlasovanie :

PV 25/11/2020 - 14

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0321

Zápisnica
XML 15k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel

14. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijatý v znení zmien (P9_TA(2020)0317)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 10)

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE VÝBORU

Schválené HPM (367 za, 149 proti, 177 sa zdržali)

Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov
Správa Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov [2020/2021(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: David Cormand (A9-0209/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0318)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 11)

Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu
Správa o riešení bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu [2019/2190(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0319)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 12)

Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem
Správa o posilnení slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem [2020/2009(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA (LIBE)

Prijatý (P9_TA(2020)0320)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 13)

Nová priemyselná stratégia pre Európu
Správa o novej priemyselnej stratégii pre Európu [2020/2076(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0321)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 14)

Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19
Správa o zahraničnopolitických dôsledkoch pandémie COVID-19 [2020/2111(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0322)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 15)

Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci
Správa o zlepšovaní účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci [2019/2184(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2020)0323)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 16)

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019
Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019 [2019/2199(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Pozri prijaté texty (P9_TA(2020)0328)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23.,24., 25. a 26. novembra 2020, bod 22)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia