Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Středa, 25. listopadu 2020 - Brusel

15. Nová strategie pro rovnost osob LGBTIQ (pokračování rozpravy)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Nová strategie pro rovnost osob LGBTIQ (2020/2877(RSP))

(začátek rozpravy: bod 13 zápisu ze dne 25.11.2020)

Vystoupili: Maria Walsh za skupinu PPE, Marc Angel za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu Renew, Simona Baldassarre za skupinu ID, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Nicola Procaccini za skupinu ECR, Silvia Modig za skupinu GUE/NGL, Isabella Adinolfi – nezařazená poslankyně, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher a Monika Vana.

Vystoupila Helena Dalli (členka Komise).

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:29.)

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí