Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Kolmapäev, 25. november 2020 - Brüssel

15. Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (arutelu jätkamine)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (2020/2877(RSP))

(Arutelu algus: 25.11.2020 protokollipunkt 13)

Sõna võtsid Maria Walsh fraktsiooni PPE nimel, Marc Angel fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Simona Baldassarre fraktsiooni ID nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nicola Procaccini fraktsiooni ECR nimel, Silvia Modig fraktsiooni GUE/NGL nimel, Isabella Adinolfi (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher ja Monika Vana.

Sõna võttis Helena Dalli (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 17.29.)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika