Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 3k
Woensdag 25 november 2020 - Brussel

15. De nieuwe LGBTIQ-gelijkheidsstrategie (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De nieuwe LGBTIQ-gelijkheidsstrategie (2020/2877(RSP))

(Begin van het debat: punt 13 van de notulen van 25.11.2020)

Het woord wordt gevoerd door Maria Walsh, namens de PPE-Fractie, Marc Angel, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Simona Baldassarre, namens de ID-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Nicola Procaccini, namens de ECR-Fractie, Silvia Modig, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, niet-fractiegebonden lid, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher en Monika Vana.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 17.29 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid