Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Środa, 25 listopada 2020 r. - Bruksela

15. Nowa strategia dotycząca równości osób LGBTIQ (ciąg dalszy debaty)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Nowa strategia dotycząca równości osób LGBTIQ (2020/2877(RSP))

(Początek debaty: pkt 13 protokołu z dnia 25.11.2020)

Głos zabrali: Maria Walsh w imieniu grupy PPE, Marc Angel w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Simona Baldassarre w imieniu grupy ID, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Nicola Procaccini w imieniu grupy ECR, Silvia Modig w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher i Monika Vana.

Głos zabrała Helena Dalli (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.29.)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności