Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel

15. Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nová stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb (2020/2877(RSP))

(začiatok rozpravy: bod 13 zápisnice zo dňa 25.11.2020)

Vystúpili títo poslanci: Maria Walsh v mene skupiny PPE, Marc Angel v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny Renew, Simona Baldassarre v mene skupiny ID, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Silvia Modig v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi – nezaradená poslankyňa, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher a Monika Vana.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.29 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia