Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

17. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Η Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ENVI: Cyrus Engerer

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου: Cyrus Engerer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Cyrus Engerer

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου