Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
XML 10k
2020. november 25., Szerda - Brüsszel

18. Második szavazási kör
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

Az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazása ***I
Jelentés az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom
Állásfoglalási indítvány, benyújtotta: Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky és Marco Zanni, az ID képviselőcsoport nevében , az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének, és (4) bekezdése c) pontjának megfelelően, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendeletre irányuló javaslatról (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020);

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a klórtoluron
Állásfoglalási indítvány, benyújtotta: az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az amidoszulfuron, a bifenox, a klórtoluron, a klofentezin, a klomazon, a cipermetrin, a daminozid, a deltametrin, a dikamba, a difenokonazol, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin, a fludioxonil, a flufenacet, a fosztiazát, az indoxakarb, a lenacil, az MCPA, az MCPB, a nikoszulfuron, a paraffinolajok, a pikloram, a proszulfokarb, a kén, a trifluszulfuron és a tritoszulfuron hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2020/1511 bizottsági végrehajtási rendeletről (2020. október 16.) (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) - Illetékes képviselők: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola és Eleonora Evi;

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Karbendazim felhasználása egyes biocid termékekben
Állásfoglalási indítvány, benyújtotta: az ENVI bizottság, az eljárási szabályzat 112. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a karbendazimnak a 7. és 10. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható létező hatóanyagként történő jóváhagyásáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezetéről (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020) - Illetékes képviselők: Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp és Eleonora Evi;

Az európai választások értékelése
Jelentés az európai választások értékeléséről [2020/2088(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A9-0211/2020).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

A feszültségek fokozódása Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit követően és a tárgyalások újrakezdésének sürgős szüksége
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, az eljárási szabályzat 132. cikke (2) és (4) bekezdésének megfelelően, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványok helyébe lép: B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 és B9-0361/2020, benyújtotta: Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver és Adam Jarubas, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, az S&D képviselőcsoport nevében, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Sergey Lagodinsky, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, Giorgos Georgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo: A feszültségek fokozódása Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit követően és a tárgyalások újrakezdésének sürgős szüksége (2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

A szavazás vége: 21.15

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, csütörtök 2020. november 26, 08.30--kor ismertetik.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat