Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel

23. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí fluxapyroxadu, hymexazolu, metamitrónu, penflufénu a spirotetramatu v určitých produktoch alebo na nich (D067439/05 - 2020/2872(RPS) - lehota: 18. januára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre tuhé krytiny (D067546/03 - 2020/2889(RPS) - lehota: 19. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín, pokiaľ ide o riadenie potravinových alergénov, prerozdeľovanie potravín a kultúru bezpečnosti potravín (D067752/03 - 2020/2869(RPS) - lehota: 13. februára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí aklonifénu, boskalidu, kravského mlieka, etofenproxu, pyrofosforečnanu železitého, L-cysteínu, lambda-cyhalotrínu, maleohydrazidu, mefentriflukonazolu, nátrium-5-nitroguajakolátu, nátrium-o-nitrofenolátu, nátrium-p-nitrofenolátu a triklopyru v určitých produktoch alebo na nich (D068961/04 - 2020/2888(RPS) - lehota: 18. januára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI;

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí tetrachlórmetánu, chlorotalonilu, chlórprofámu, dimetoátu, etoprofosu, fenamidónu, metiokarbu, ometoátu, propikonazolu a pymetrozínu v určitých produktoch alebo na nich (D068967/04 - 2020/2873(RPS) - lehota: 18. januára 2021)
predložené gestorskému výboru: ENVI.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia