Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 25 ноември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Изявление на председателството
 6.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 10-11 декември 2020 г. (разискване)
 7.Конвенцията от Истанбул и насилието над жените (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Първо гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Унгарско вмешателство в медиите в Словения и Северна Македония (разискване)
 12.Правото на аборт в Полша (разискване)
 13.Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (разискване)
 14.Обявяване на резултатите от гласуването
 15.Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (продължение на разискването)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Второ гласуване
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 22.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 23.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 24.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (159 kb) Присъствен списък (32 kb) Резултати от гласувания (341 kb) Резултати от поименно гласуване (5442 kb) 
 
Протокол (159 kb) Присъствен списък (32 kb) Резултати от гласувания (341 kb) Резултати от поименно гласуване (5442 kb) 
 
Протокол (78 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (83 kb) Резултати от поименно гласуване (231 kb) 
 
Протокол (299 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (260 kb) Резултати от поименно гласуване (1571 kb) 
Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност