Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 25 ноември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Изявление на председателството
 6.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 10-11 декември 2020 г. (разискване)
 7.Конвенцията от Истанбул и насилието над жените (разискване)
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Първо гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Унгарско вмешателство в медиите в Словения и Северна Македония (разискване)
 12.Правото на аборт в Полша (разискване)
 13.Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (разискване)
 14.Обявяване на резултатите от гласуването
 15.Новата стратегия за равенство на ЛГБТИК лицата (продължение на разискването)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Второ гласуване
 19.Обяснения на вот
 20.Поправки на вот и намерения за гласуване
 21.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 22.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността)
 23.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
 24.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (159 kb) Списък на присъствалите (32 kb) Резултати от различните гласувания (341 kb) Поименни гласувания (9942 kb) 
 
Протокол (159 kb) Списък на присъствалите (32 kb) Резултати от различните гласувания (341 kb) Поименни гласувания (9942 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (83 kb) Поименни гласувания (231 kb) 
 
Протокол (299 kb) Списък на присъствалите (80 kb) Резултати от различните гласувания (260 kb) Поименни гласувания (1571 kb) 
Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност