Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 25 november 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Uttalande av talmannen
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 (debatt)
 7.Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Första omröstningsomgången
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (debatt)
 12.Aborträtten i Polen (debatt)
 13.Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 15.Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (fortsättning på debatten)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Andra omröstningsomgången
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 22.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (138 kb) Närvarolista (31 kb) Omröstningsresultat (310 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5441 kb) 
 
Protokoll (138 kb) Närvarolista (31 kb) Omröstningsresultat (310 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5441 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (78 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (230 kb) 
 
Protokoll (272 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (217 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1553 kb) 
Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy