Indeks 
Zapisnik
XML 138kPDF 272kWORD 74k
Srijeda, 25. studenog 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Izjava Predsjedništva
 6.Priprema za sastanak Europskog vijeća 10. i 11. prosinca 2020. (rasprava)
 7.Istanbulska konvencija i nasilje nad ženama (rasprava)
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Prvi krug glasovanja
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Mađarsko upletanje u rad medija u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji (rasprava)
 12.Pravo na pobačaj u Poljskoj (rasprava)
 13.Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (rasprava)
 14.Objava rezultata glasovanja
 15.Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (nastavak rasprave)
 16.Nastavak dnevne sjednice
 17.Sastav odbora i izaslanstava
 18.Drugi krug glasovanja
 19.Obrazloženja glasovanja
 20.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 21.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 22.Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)
 23.Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)
 24.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:48.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: olovo u sačmi u močvarnim područjima i oko njih
Prijedlog rezolucije B9-0364/2020

(Potrebna većina zastupnika u Parlamentu)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka
18.)

Primjena carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0324)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka
17.)

Analiza europskih izbora
Izvješće o analizi europskih izbora [2020/2088(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0327)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka
21.)


3. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika) (daljnje radnje)

Predsjedateljica je izjavila da nije primila zahtjev zastupnika ili jednog ili više klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag u pogledu odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore objavljenih u zapisniku od ponedjeljka 23. studenog 2020. (točka 6. zapisnika od 23.11.2020.).

Odbori PECH i ECON stoga su mogli započeti pregovore nakon isteka roka iz članka 71. stavka 2. Poslovnika.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 8:53.)


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 9:02.


5. Izjava Predsjedništva

Predsjedatelj je dao izjavu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 2020. Pozvao je na zajedničko djelovanje kako bi se zajamčila rodna ravnopravnost, spriječilo nasilje nad ženama i zaštitile žrtve. Napomenuo je da je kriza izazvana bolešću COVID-19 pogoršala taj problem, posebno u okviru obitelji.

Istaknuo je ključnu ulogu koju su Parlament i ostale institucije zajedno preuzele u toj borbi i, posebno, djelovanje Parlamenta u okviru pregovora o višegodišnjem financijskom okviru te u pogledu pružanja utočišta ugroženim ženama u svojim prostorima tijekom zdravstvene krize izazvane koronavirusom.

Naglasio je da će Parlament i dalje ustrajati u tome da sve države članice Unije ratificiraju Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.


6. Priprema za sastanak Europskog vijeća 10. i 11. prosinca 2020. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sastanak Europskog vijeća 10. i 11. prosinca 2020. (2020/2833(RSP))

Ursula von der Leyen (predsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dacian Cioloş, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Beata Szydło, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Martin Schirdewan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik, Daniel Caspary, Simona Bonafè, Valérie Hayer i Nicolas Bay.

PREDSJEDA: Katarina BARLEY
potpredsjednica

Govorili su Jordi Solé, Peter Lundgren, Dimitrios Papadimoulis, Dino Giarrusso, Siegfried Mureşan, Kati Piri, Luis Garicano, Joachim Kuhs, Rasmus Andresen, Derk Jan Eppink, Marisa Matias, Kostas Papadakis, David McAllister, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Harald Vilimsky, Marie Toussaint, Carlo Fidanza, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols, Esteban González Pons, Eider Gardiazabal Rubial, Stéphane Séjourné, Peter Kofod, Ernest Urtasun, Eugen Jurzyca, Ivan Vilibor Sinčić, Danuta Maria Hübner, Margarida Marques, Moritz Körner, Paolo Borchia, Daniel Freund, Zdzisław Krasnodębski, Tamás Deutsch, Elisabetta Gualmini, Katalin Cseh, Jordan Bardella, Tineke Strik, Anna Zalewska, Dolors Montserrat, Pedro Silva Pereira, Nathalie Loiseau, Bas Eickhout, Bogdan Rzońca, Othmar Karas, Jytte Guteland, Billy Kelleher, Michael Bloss, Zbigniew Kuźmiuk, François-Xavier Bellamy, Kathleen Van Brempt, Patryk Jaki, Paulo Rangel, Jonás Fernández i Seán Kelly.

PREDSJEDA: Roberta METSOLA
potpredsjednica

Govorili su Tonino Picula, Stelios Kympouropoulos, Juan Fernando López Aguilar, Karlo Ressler, Agnes Jongerius, Maria Spyraki, Udo Bullmann, Fulvio Martusciello, Brando Benifei, Javier Moreno Sánchez, Leszek Miller, Costas Mavrides, Petar Vitanov, Carlos Zorrinho, Andreas Schieder i Tanja Fajon.

Govorio je Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije).

Rasprava je zaključena.


7. Istanbulska konvencija i nasilje nad ženama (rasprava)

Izjava Komisije: Istanbulska konvencija i nasilje nad ženama (2020/2875(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Arba Kokalari, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pina Picierno, u ime Kluba zastupnika S&D-a, María Soraya Rodríguez Ramos, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sylwia Spurek, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Margarita de la Pisa Carrión, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

Govorila je Helena Dalli.

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:40.)


8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 13:00.


9. Prvi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju u sljedećim predmetima:

—   Tržište financijskih instrumenata: izmjena zahtjeva za informacije, upravljanje proizvodima i ograničenje pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače
Izvješće na temu „Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače” [2020/2021(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Sigurnost proizvoda na jedinstvenom tržištu
Izvješće o sigurnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu [2019/2190(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Jačanje slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi
Izvješće o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi [2020/2009(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Nova industrijska strategija za Europu
Izvješće o novoj industrijskoj strategiji za Europu [2020/2076(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Carlo Calenda (A9-0197/2020);

—   Posljedice izbijanja bolesti COVID-19 na vanjsku politiku
Izvješće o posljedicama izbijanja bolesti COVID-19 na vanjsku politiku [2020/2111(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A9-0204/2020);

—   Poboljšanje djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći
Izvješće o poboljšanju djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći [2019/2184(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji - Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019.
Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019. [2019/2199(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Clare Daly (A9-0226/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 14:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 16:45.

Govorili su:

—   Markus Ferber (izvjestitelj), prije otvaranja prvog kruga glasovanja, kako bi zatražio da se sljedeće pitanje uputi nadležnom odboru u svrhu međuinstitucijskih pregovora, u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika: Tržište financijskih instrumenata: izmjena zahtjeva za informacije, upravljanje proizvodima i ograničenje pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 (2020/0152(COD)) - odbor ECON.

Taj zahtjev bit će stavljen na glasovanje nakon konačnog glasovanja o prijedlogu Komisije (točka 14. zapisnika od 25.11.2020.).

(Dnevna sjednica je prekinuta u 13:02.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:15.


11. Mađarsko upletanje u rad medija u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Mađarsko upletanje u rad medija u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji (2020/2840(RSP))

Věra Jourová (potpredsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Romana Tomc, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Irena Joveva, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ID-a, Tineke Strik, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár i Radan Kanev.

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


12. Pravo na pobačaj u Poljskoj (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Pravo na pobačaj u Poljskoj (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su Frances Fitzgerald, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Iratxe García Pérez, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Joachim Kuhs, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sylwia Spurek, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Eugenia Rodríguez Palop, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Lefteris Nikolaou-Alavanos, nezavisni zastupnik, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń i Karen Melchior.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner i Beata Kempa.

Govorila je Helena Dalli.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o vladavini prava u Poljskoj u kontekstu nedavno donesene presude o pobačaju (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc i Beata Szydło, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o pobačaju u Poljskoj (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax i Monika Beňová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez i Irène Tolleret, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Malin Björk i Eugenia Rodríguez Palop, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o de facto zabrani prava na pobačaj u Poljskoj (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5 zapisnika od 26.11.2020. (amandmani); točka 14 zapisnika od 26.11.2020. (konačno glasovanje).


13. Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (2020/2877(RSP))

Helena Dalli (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

(Nastavak rasprave: Točka 15. zapisnika od 25.11.2020.)


14. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Tržište financijskih instrumenata: izmjena zahtjeva za informacije, upravljanje proizvodima i ograničenje pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen s izmjenama (P9_TA(2020)0317)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 10.)

ZAHTJEV ZA UPUĆIVANJE PREDMETA ODBORU

Usvojeno poimeničnim glasovanjem (367 za, 149 protiv, 177 suzdržanih)

Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače
Izvješće na temu „Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače” [2020/2021(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: David Cormand (A9-0209/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0318)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 11.)

Sigurnost proizvoda na jedinstvenom tržištu
Izvješće o sigurnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu [2019/2190(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0319)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 12.)

Jačanje slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi
Izvješće o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi [2020/2009(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor LIBE)

Usvojen (P9_TA(2020)0320)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 13.)

Nova industrijska strategija za Europu
Izvješće o novoj industrijskoj strategiji za Europu [2020/2076(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0321)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 14.)

Posljedice izbijanja bolesti COVID-19 na vanjsku politiku
Izvješće o posljedicama izbijanja bolesti COVID-19 na vanjsku politiku [2020/2111(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0322)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 15.)

Poboljšanje djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći
Izvješće o poboljšanju djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći [2019/2184(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P9_TA(2020)0323)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 16.)

Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji - Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019.
Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019. [2019/2199(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0328)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka
22.)


15. Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (nastavak rasprave)

Izjave Vijeća i Komisije: Nova Strategija za ravnopravnost pripadnika zajednice LGBTIQ (2020/2877(RSP))

(Početak rasprave: točka 13. zapisnika od 25.11.2020.)

Govorili su Maria Walsh, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marc Angel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Simona Baldassarre, u ime Kluba zastupnika ID-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nicola Procaccini, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Silvia Modig, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Isabella Adinolfi, nezavisna zastupnica, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Alice Kuhnke, Malin Björk, Stelios Kympouropoulos, Cyrus Engerer, Liesje Schreinemacher i Monika Vana.

Govorila je Helena Dalli (povjerenica Komisije).

Rasprava je zaključena.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 17:29.)


PREDSJEDA: Nicola BEER
potpredsjednica

16. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:00.


17. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjedateljica primio je od Kluba zastupnika S&D-a sljedeće odluke o izmjenama sastava odbora i izaslanstava:

Odbor ENVI: Cyrus Engerer

Posebni odbor za borbu protiv raka: Cyrus Engerer

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Cyrus Engerer

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


18. Drugi krug glasovanja

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

—   Primjena carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: olovo u sačmi u močvarnim područjima i oko njih
Prijedlog rezolucije déposée par Marco Dreosto, Silvia Sardone, Simona Baldassarre, Catherine Griset, Laura Huhtasaari, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Gilles Lebreton, Thierry Mariani, Georg Mayer, Jérôme Rivière, André Rougé, Harald Vilimsky i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, u skladu s člankom 112., stavcima 2. i 3. te stavkom 4., točkom c) Poslovnika, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova u sačmi u močvarnim područjima i oko njih (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0365/2020);

—   Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: aktivne supstance, uključujući klorotoluron
Prijedlog rezolucije koji je podnio odbor ENVI u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/1511 od 16. listopada 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari amidosulfuron, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska ulja, pikloram, prosulfokarb, sumpor, triflusulfuron i tritosulfuron (2020/2853(RSP)) (B9-0367/2020) - Nadležni zastupnici: Anja Hazekamp, Maria Arena, Roberta Metsola i Eleonora Evi;

—   Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: karbendazim za uporabu u određenim biocidnim proizvodima
Prijedlog rezolucije koji je podnio odbor ENVI u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o Nacrtu provedbene uredbe Komisije o odobrenju karbendazima kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrsta 7 i 10 (D069099/01 - 2020/2852(RSP)) (B9-0366/2020) - Nadležni zastupnici: Maria Arena, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp i Eleonora Evi;

—   Analiza europskih izbora
Izvješće o analizi europskih izbora [2020/2088(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Eskalacija napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitna potreba za nastavkom pregovora
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su podnijeli, u skladu s člankom 132. stavcima 2. i 3. Poslovnika, umjesto prijedloga rezolucije B9-0355/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020 i B9-0361/2020, Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver i Adam Jarubas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri, Tonino Picula, Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Alexandr Vondra i Valdemar Tomaševski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Giorgos Georgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Fabio Massimo Castaldo, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora(2020/2844(RSP)) (RC-B9-0355/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se četvrtka 26. studenog 2020. u 8:30.


19. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


20. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


21. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

Sljedeći zastupnici ili kubovi zastupnika zatražili su u skladu s člankom 144. Poslovnika održavanje takve rasprave za navedene prijedloge rezolucija:

I.   Pogoršanje stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenija (2020/2880(RSP))

—   Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenijai (B9-0375/2020);

—   Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ID-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenija (B9-0376/2020);

—   Salima Yenbou, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Mounir Satouri i Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenijai (B9-0377/2020);

—   Kati Piri i Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenija (B9-0378/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil i Eugen Jurzyca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenija (B9-0379/2020);

—   Karin Karlsbro, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenija (B9-0380/2020);

—   Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Radosław Sikorski, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Peter van Dalen, Michaela Šojdrová, Ioan-Rareş Bogdan i Paulo Rangel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o pogoršanju stanja ljudskih prava u Alžiru, posebno slučaj novinara Khaleda Drarenija (B9-0381/2020).

II.   Stanje u Etiopiji (2020/2881(RSP))

—   Lars Patrick Berg, Dominique Bilde i Thierry Mariani, u ime Kluba zastupnika ID-a, o stanju u Etiopiji (B9-0382/2020);

—   Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o stanju u Etiopiji (B9-0383/2020);

—   Kati Piri i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Etiopiji (B9-0384/2020);

—   Katrin Langensiepen, Michèle Rivasi, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Tineke Strik, Monika Vana, Heidi Hautala, Hannah Neumann i Pierrette Herzberger-Fofana, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Fabio Massimo Castaldo, so stanju u Etiopiji (B9-0385/2020);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil i Eugen Jurzyca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Etiopiji (B9-0386/2020);

—   Jan Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o stanju u Etiopiji (B9-0387/2020);

—   Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Ioan-Rareş Bogdan i Paulo Rangel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Etiopiji (B9-0388/2020).

III.   Kontinuirano kršenje ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvo Ramana Bandarenke (2020/2882(RSP))

—   Viola Von Cramon-Taubadel, Francisco Guerreiro, Sven Giegold, Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Jordi Solé, Tineke Strik, Sergey Lagodinsky, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Thomas Waitz, Monika Vana i Diana Riba i Giner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Fabio Massimo Castaldo, o kontinuiranom kršenju ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvu Ramana Bandarenke (B9-0389/2020);

—   Kati Piri i Robert Biedroń, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o kontinuiranom kršenju ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvu Ramana Bandarenke (B9-0390/2020);

—   Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca i Zdzisław Krasnodębski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o kontinuiranom kršenju ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvu Ramana Bandarenke (B9-0391/2020);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o kontinuiranom kršenju ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvu Ramana Bandarenke (B9-0392/2020);

—   Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan i Paulo Rangel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o kontinuiranom kršenju ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvu Ramana Bandarenke (B9-0393/2020).

Vrijeme za izlagane bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 171. Poslovnika.


22. Delegirani akti (članak 111. stavak 2. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjenama Delegirane uredbe (EU) 2019/815 u pogledu ažuriranja iz 2020. taksonomije utvrđene u regulatornim tehničkim standardima za jedinstveni elektronički format za izvještavanje (C(2020)07523 - 2020/2865(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 6. studenog 2020.

upućeno nadležnom odboru: JURI, ECON (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije (EU, Euratom) o dopuni Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća detaljnim uvjetima za izračun stvarne stope rezervacija zajedničkog fonda za rezervacije (C(2020)07684 - 2020/2868(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. studenog 2020.

upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT, EMPL (članak 57. Poslovnika), ITRE (članak 57. Poslovnika), TRAN (članak 57. Poslovnika), REGI (članak 57. Poslovnika), AGRI (članak 57. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 241/2014 u pogledu odbitka imovine u obliku softvera od stavki redovnog osnovnog kapitala (C(2020)07715 - 2020/2867(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 12. studenog 2020.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem broja i naziva varijabli o zdravlju i kvaliteti života za područje dohotka i životnih uvjeta (C(2020)07896 - 2020/2871(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 17. studenog 2020.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu rokova za podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija i deklaracija prije otpreme u slučaju prijevoza morem kojemu je polazište ili odredište u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kanalskim otocima i Otoku Manu (C(2020)08072 - 2020/2890(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. studenog 2020.

upućeno nadležnom odboru: IMCO, INTA (članak 57. Poslovnika)


23. Provedbene mjere (članak 112. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za fluksapiroksad, himeksazol, metamitron, penflufen i spirotetramat u ili na određenim proizvodima (D067439/05 - 2020/2872(RPS) - rok: 18. siječnja 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Odluka Komisije o utvrđivanju mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tvrde obloge (D067546/03 - 2020/2889(RPS) – rok: 19. veljače 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni prilogâ Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane u pogledu upravljanja alergenima u hrani, preraspodjele hrane i kulture sigurnosti hrane (D067752/03 - 2020/2869(RPS) - rok: 13. veljače 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za aklonifen, boskalid, kravlje mlijeko, etofenproks, željezov pirofosfat, L-cistein, lambda-cihalotrin, maleinski hidrazid, mefentriflukonazol, natrijev 5-nitrogvaiakolat, natrijev o-nitrofenolat, natrijev p-nitrofenolat i triklopir u ili na određenim proizvodima (D068961/04 - 2020/2888(RPS) – rok: 18. siječnja 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI;

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III., i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za ugljikov tetraklorid, klorotalonil, klorprofam, dimetoat, etoprofos, fenamidon, metiokarb, ometoat, propikonazol i pimetrozin u ili na određenim proizvodima (D068967/04 - 2020/2873(RPS) - rok: 18. siječnja 2021)
upućeno nadležnom odboru: ENVI.


24. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 31. stavkom 1. Financijske uredbe, odbor za proračune odlučio je odobriti prijenose odobrenih sredstava Europske komisije DEC 23/2020, DEC 24/2020, DEC 25/2020, DEC 26/2020 i DEC 27/2020 - Dio III - Komisija.

U skladu s člankom 29. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenose odobrenih sredstava V/AB-07/T/20 i V/AB-08/T/20 - Cour des comptes.

U skladu s člankom 29. stavcima 1. i 2. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava br. 3-INF/2020 - Sud.

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenose odobrenih sredstava C10/2020 i C11/2020 - Dio I - Europski parlament.

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava INF 3/2020 - Dio VII - Odbor regija.

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava br. 1/2020 - Dio IX - Europski nadzornik za zaštitu podataka.

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava br. 3/2020 - Dio VIII - Europski ombudsman.


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 659.977/OJJE).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Björk Malin, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti