Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2088(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0211/2020

Debatter :

PV 24/11/2020 - 6
PV 24/11/2020 - 8
CRE 24/11/2020 - 6
CRE 24/11/2020 - 8

Omröstningar :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0327

Protokoll
XML 8k
Torsdagen den 26 november 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningen av unionens tullkvoter och andra importkvoter [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs i dess ändrade form (P9_TA(2020)0324)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 17)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Invändning enligt artikel 112: Bly i hagelammunition i eller kring våtmarker
Resolutionsförslag B9-0365/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 18)

Invändning enligt artikel 112: Verksamma ämnen, inklusive klorotoluron
Resolutionsförslag B9-0367/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0325)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 19)

Invändning enligt artikel 112: Karbendazim för användning i vissa biocidprodukter
Resolutionsförslag B9-0366/2020

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0326)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 20)

Utvärdering av valet till Europaparlamentet
Betänkande om utvärdering av valet till Europaparlamentet [2020/2088(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0327)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 21)

Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0355/2020

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0332)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 26)

(Sammanträdet avbröts kl. 08.34.)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy