Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - Bruksela

4. Strategia farmaceutyczna dla Europy (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Strategia farmaceutyczna dla Europy (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Dolors Montserrat w imieniu grupy PPE, Heléne Fritzon w imieniu grupy S&D, Véronique Trillet-Lenoir w imieniu grupy Renew, Joëlle Mélin w imieniu grupy ID, Kim Van Sparrentak w imieniu grupy Verts/ALE, Joanna Kopcińska w imieniu grupy ECR, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak i Christel Schaldemose.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 6 protokołu z dnia 26.11.2020)

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności