Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Joi, 26 noiembrie 2020 - Bruxelles

4. Strategia farmaceutică pentru Europa (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Strategia farmaceutică pentru Europa (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit Dolors Montserrat, în numele Grupului PPE, Heléne Fritzon, în numele Grupului S&D, Véronique Trillet-Lenoir, în numele Grupului Renew, Joëlle Mélin, în numele Grupului ID, Kim Van Sparrentak, în numele Grupului Verts/ALE, Joanna Kopcińska, în numele Grupului ECR, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos, neafiliat, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak și Christel Schaldemose.

(Continuarea dezbaterii: punctul 6 al PV din 26.11.2020)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate