Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Štvrtok, 26. novembra 2020 - Brusel

4. Farmaceutická stratégia pre Európu (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Farmaceutická stratégia pre Európu (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Dolors Montserrat v mene skupiny PPE, Heléne Fritzon v mene skupiny S&D, Véronique Trillet-Lenoir v mene skupiny Renew, Joëlle Mélin v mene skupiny ID, Kim Van Sparrentak v mene skupiny Verts/ALE, Joanna Kopcińska v mene skupiny ECR, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak a Christel Schaldemose.

(pokračovanie rozpravy: bod 6 zápisnice zo dňa 26.11.2020)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia