Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Torsdagen den 26 november 2020 - Bryssel

4. Läkemedelsstrategi för EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Läkemedelsstrategi för EU (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Dolors Montserrat för PPE-gruppen, Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Véronique Trillet-Lenoir för Renew-gruppen, Joëlle Mélin för ID-gruppen, Kim Van Sparrentak för Verts/ALE-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak och Christel Schaldemose.

(Fortsättning på debatten: punkt 6 i protokollet av den 26.11.2020)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy