Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 7k
Četvrtak, 26. studenog 2020. - Bruxelles

5. Prvi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Kontinuirano kršenje ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvo Ramana Bandarenka
Prijedlog zajedničke rezolucije koji su podnijeli, u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika, umjesto prijedloga rezolucija B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 i B9-0393/2020, Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari i Ioan Rareş Bogdan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kati Piri i Robert Biedroń, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Viola Von Cramon Taubadel i Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst i Silvia Modig, o kontinuiranom kršenju ljudskih prava u Bjelarusu, osobito ubojstvu Ramana Bandarenka (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlament će održati konačno glasovanje o:

—   Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji - Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019.
Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019. [2019/2199(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Ukidanje carina na određene proizvode ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određene proizvode [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Izdavanje opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - Odbor INTA;

—   Pravo na pobačaj u Poljskoj
Prijedlog rezolucije B9-0373/2020/REV;

—   Revizija trgovinske politike EU-a
Prijedlog rezolucije B9-0370/2020.

Glasovanje je bilo moguće do 11:00.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13:00.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti