Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 8k
Joi, 26 noiembrie 2020 - Bruxelles

5. Prima sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka
Propunere comună de rezoluție în conformitate cu articolul 144 alineatul (5) și cu articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, care înlocuiește propunerile de rezoluție B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 și B9-0393/2020, depusă de Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari și Ioan Rareş Bogdan, în numele Grupului PPE, Kati Piri și Robert Biedroń, în numele Grupului S&D, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, Viola Von Cramon Taubadel și Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski și Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst și Silvia Modig, referitoare la încălcările continue ale drepturilor omului în Belarus, în special asasinarea lui Raman Bandarenka (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul final privind:

—   Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019
Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Clare Daly (A9-0226/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Eliminarea taxelor vamale asupra anumitor produse ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind eliminarea taxelor vamale pentru anumite produse [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA;

—   Dreptul la avort în Polonia
Propunere de rezoluție B9-0373/2020/REV;

—   Revizuirea politicii comerciale a UE
Propunere de rezoluție B9-0370/2020.

Scrutinul va fi deschis până la ora 11.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate