Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Четвъртък, 26 ноември 2020 г. - Брюксел

12. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че в резултат на проведените помежду им консултации в съответствие с член 234 от Финансовия регламент, комисия DEVE и комисия BUDG са внесли обща позиция относно удължаването на срока на действие на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, а именно:

—   Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, срокът на който изтича на 31 декември 2020 г.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Документът е наличен само на английски).

Ако в срок от 24 часа след обявяването ѝ в Парламента не постъпи възражение от политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, общата позиция ще бъде официално предадена на Европейската комисия.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност