Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

12. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού, η επιτροπή DEVE και η επιτροπή BUDG διαβίβασαν την κοινή θέση τους σχετικά με την παράταση του εξής καταπιστευματικού ταμείου:

—   καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, το οποίο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Το έγγραφο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα).

Αν δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο εντός 24 ωρών έπειτα από την ανακοίνωση, η εν λόγω κοινή θέση θα διαβιβαστεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου