Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Donderdag 26 november 2020 - Brussel

12. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de commissie DEVE en de commissie BUDG, na raadpleging overeenkomstig artikel 234 van het Financieel Reglement, hun gemeenschappelijk standpunt hebben voorgelegd over de verlenging van een trustfonds, te weten:

—   het Noodtrustfonds van de EU voor Afrika, dat op 31 december 2020 zal vervallen.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Dit document is slechts in het Engels beschikbaar).

Indien binnen vierentwintig uur na de bekendmaking van dit gemeenschappelijke standpunt geen bezwaar wordt aangetekend door een fractie of door leden die ten minste de lage drempel bereiken, wordt het standpunt formeel aan de Europese Commissie voorgelegd.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid