Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Štvrtok, 26. novembra 2020 - Brusel

12. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že výbor DEVE a výbor BUDG potom, ako boli konzultované v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách, predložili spoločnú pozíciu k predĺženiu tohto trustovaného fondu:

—   Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku, ktorého platnosť sa skončí 31. decembra 2020.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Tento dokument je k dispozícii len v anglickom jazyku).

Pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízky prah, nevznesú voči tejto pozícii námietku v lehote 24 hodín od jej ohlásenia, táto pozícia bude oficiálne postúpená Európskej komisii.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia