Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 1k
Čtvrtek, 26. listopadu 2020 - Brusel

13. Postoj Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 63 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014, (EU) č. 806/2014 a (EU) 2015/2365 a směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU a (EU) 2017/1132 - přijatý Radou dne 17. listopadu 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
předáno příslušnému výboru: ECON

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí postoje začne běžet zítra, dne 27. listopadu 2020.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí