Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 1k
Neljapäev, 26. november 2020 - Brüssel

13. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 63 lõikele 1 andis President teada, et ta on saanud nõukogult järgmise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012, (EL) nr 600/2014, (EL) nr 806/2014 ja (EL) 2015/2365 ning direktiive 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2007/36/EÜ, 2014/59/EL ja (EL) 2017/1132 - Vastu võetud nõukogu poolt 17. novembril 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 27. novembrist 2020.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika