Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 1k
Ketvirtadienis, 2020 m. lapkričio 26 d. - Briuselis

13. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 63 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą dėl pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 ir (ES) 2015/2365 ir direktyvos 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2007/36/EB, 2014/59/ES ir (ES) 2017/1132 – Tarybos priimta 2020 m. lapkričio 17 d. (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ECON

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2020 m. lapkričio 27 d.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika