Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
XML 1k
Ceturtdiena, 2020. gada 26. novembris - Brisele

13. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Parlamenta priekšsēdētājs, balstoties uz Reglamenta 63. panta 1. punktu, paziņoja, ka ir saņēmis turpmāk minēto Padomes nostāju, kā arī iemeslus, kuri likuši Padomei to pieņemt, un Komisijas nostāju par to.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīmu un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1095/2010, (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 600/2014, (ES) Nr. 806/2014 un (ES) 2015/2365 un Direktīvas 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2007/36/EK, 2014/59/ES un (ES) 2017/1132 — Padome pieņēmusi 2020. gada 17. novembrī (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, proti, 2020. gada 27. novembrī.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika