Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Joi, 26 noiembrie 2020 - Bruxelles

13. Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 63 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

- Poziţie în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 806/2014 și (UE) 2015/2365 și a Directivelor 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE și (UE) 2017/1132 - Adoptată de Consiliu la 17 noiembrie 2020 (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
retrimis comisiei competente: ECON

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a adopta poziția sa începe să curgă de mâine, 27 noiembrie 2020.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate