Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 12k
Il-Ħamis, 26 ta' Novembru 2020 - Brussell

14. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
CRE

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

—   Id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalist Khaled Drareni
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura u li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 u B9-0381/2020, minn Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík u Ioan-Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos u Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, Salima Yenbou u Hannah Neumann, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias, f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Fabio Massimo Castaldo, dwar id-deterjorament tas-sitwazzzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalist Khaled Drareni (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   Is-sitwazzjoni fl-Etjopja
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta mressqa, skont l-Artikolu 144(5) u l-Artikolu 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura u li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 u B9-0388/2020, minn Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík u Ioan-Rareş Bogdan, f'isem il-Grupp PPE, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans u Marie-Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, Hannah Neumann u Katrin Langensiepen, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski u Jadwiga Wiśniewska, f'isem il-Grupp ECR, Miguel Urbán Crespo, f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Fabio Massimo Castaldo, dwar is-sitwazzjoni fl-Etjopja (2020/2881(RSP)) (RC-B9-0383/2020);

—   Il-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja, b'mod partikolari l-qtil ta' Raman Bondarenko
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0389/2020;

—   L-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0355/2020;

—   L-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - Kumitat INTA;

—   Miżuri temporanji b'rabta mat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-vaċċini tal-COVID-19 u ma' apparat mediku dijanjostiku in vitro b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - Kumitat ECON;

—   Id-drittijiet għall-abort fil-Polonja
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0372/2020/REV u B9-0373/2020/REV;

—   Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-UE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0370/2020.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 15.00.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 16.30.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.50.)

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza