Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 26 ноември 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Фармацевтична стратегия за Европа (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Фармацевтична стратегия за Европа (продължeние на разискването)
 7.Премахване на митата върху определени продукти ***I (разискване)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
8.1.Влошаващото се положение с правата на човека в Алжир, по-специално случаят с журналиста Халед Драрени
  
8.2.Положението в Етиопия
  
8.3.Продължаващите нарушения на правата на човека в Беларус, по-специално убийството на Роман Бондаренко
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обявяване на резултатите от гласуването
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Съобщение на председателството
 13.Позиция на Съвета на първо четене
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Петиции
 20.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 21.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 22.Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива
 23.Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността)
 24.Внасяне на документи
 25.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 26.График на следващите заседания
 27.Закриване на заседанието
 28.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (156 kb) Присъствен списък (29 kb) Резултати от гласувания (341 kb) Резултати от поименно гласуване (2677 kb) 
 
Протокол (156 kb) Присъствен списък (29 kb) Резултати от гласувания (341 kb) Резултати от поименно гласуване (2677 kb) 
 
Протокол (76 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (84 kb) Резултати от поименно гласуване (113 kb) 
 
Протокол (288 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (260 kb) Резултати от поименно гласуване (818 kb) 
Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност