Index 
Jegyzőkönyv
XML 138kPDF 271kWORD 72k
2020. november 26., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Az ülés folytatása
 4.Európai gyógyszerstratégia (vita)
 5.Első szavazási kör
 6.Európai gyógyszerstratégia (a vita folytatása)
 7.Egyes termékekre vonatkozó vámok eltörlése ***I (vita)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
8.1.Az emberi jogok helyzetének romlása Algériában, különös tekintettel Khaled Drareni újságíró ügyére
  
8.2.Az etiópiai helyzet
  
8.3.Az emberi jogok folyamatos megsértése Belaruszban, különös tekintettel Raman Bandarenka meggyilkolására
 9.Az ülés folytatása
 10.A szavazás eredményének bejelentése
 11.Az ülés folytatása
 12.Az elnök közleménye
 13.A Tanács álláspontja az első olvasatban
 14.Második szavazási kör
 15.Az ülés folytatása
 16.A szavazás eredményének bejelentése
 17.A szavazáshoz fűzött indokolások
 18.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 19.Petíciók
 20.Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)
 21.Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről
 22.Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása
 23.Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)
 24.Dokumentumok benyújtása
 25.Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 26.A következő ülésnapok időpontja
 27.Az ülés berekesztése
 28.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.31-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazása ***I
Jelentés az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2020)0324)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 17. pontjában.)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a vizes élőhelyeken és azok környékén használt sörétben található ólom
Állásfoglalási indítvány B9-0365/2020

(az összes parlamenti képviselő többsége)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 18. pontjában.)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Hatóanyagok, többek között a klórtoluron
Állásfoglalási indítvány B9-0367/2020

(az összes parlamenti képviselő többsége)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0325)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 19. pontjában.)

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: Karbendazim felhasználása egyes biocid termékekben
Állásfoglalási indítvány B9-0366/2020

(az összes parlamenti képviselő többsége)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0326)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 20. pontjában.)

Az európai választások értékelése
Jelentés az európai választások értékeléséről [2020/2088(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0327)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 21. pontjában.)

A feszültségek fokozódása Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit követően és a tárgyalások újrakezdésének sürgős szüksége
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0355/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0332)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 26. pontjában.)

(Az ülést 08.34-kor felfüggesztik.)


3. Az ülés folytatása

Az ülés 08.47-kor folytatódik.


4. Európai gyógyszerstratégia (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Európai gyógyszerstratégia (2020/2878(RSP))

Stella Kyriakides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Dolors Montserrat, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Heléne Fritzon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Véronique Trillet-Lenoir, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Kim Van Sparrentak, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joanna Kopcińska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lefteris Nikolaou-Alavanos, független, Cindy Franssen, Jytte Guteland, Jan Huitema, Marco Dreosto, Tilly Metz, Beata Kempa, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Jessica Polfjärd, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Jutta Paulus, Marc Botenga, Mislav Kolakušić, Sunčana Glavak és Christel Schaldemose.

(A vita folytatása: 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 6. pont )


5. Első szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   Az emberi jogok folyamatos megsértése Belaruszban, különös tekintettel Raman Bandarenka meggyilkolására
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésével és 132. cikke (4) bekezdésével összhangban, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 és B9-0393/2020, Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari és Ioan Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri és Robert Biedroń, az S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu és Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon Taubadel és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst és Silvia Modig, sur les violations répétées des droits de l’homme en Biélorussie, en particulier l’assassinat de Roman Bondarenko (2020/2882(RSP)) (RC-B9-0389/2020).

A Parlament zárószavazást tart:

—   Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés
Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés [2019/2199(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Clare Daly (A9-0226/2020).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   Egyes termékekre vonatkozó vámok eltörlése ***I
Jelentés az egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt, egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA bizottság;

—   Az abortuszhoz való jog Lengyelországban
Állásfoglalási indítvány B9-0373/2020/REV;

—   Az uniós kereskedelempolitika felülvizsgálata
Állásfoglalási indítvány B9-0370/2020.

A szavazás vége: 11 óra

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 13 óra


6. Európai gyógyszerstratégia (a vita folytatása)

A Bizottság nyilatkozata: Európai gyógyszerstratégia (2020/2878(RSP))

(A vita kezdete: 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 4. pont )

Felszólal João Ferreira, Cristian-Silviu Buşoi, César Luena, Adam Jarubas, Romana Jerković, Pernille Weiss, Łukasz Kohut, Christophe Hansen, Bartosz Arłukowicz, Marlene Mortler, Tomislav Sokol és Alexander Bernhuber.

Felszólal: Stella Kyriakides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.


7. Egyes termékekre vonatkozó vámok eltörlése ***I (vita)

Jelentés az egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Bernd Lange előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Nicola BEER alelnök

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság ügyvezető alelnöke).

Felszólal Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Silva Pereira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Liesje Schreinemacher, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Maximilian Krah, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Geert Bourgeois, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Daniel Caspary, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Danilo Oscar Lancini, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Jordi Cañas, Angelo Ciocca és Gabriel Mato.

Felszólal: Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 10. pont (módosítások); 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 16. pont (zárószavazás).

Az elnök tájékoztat, hogy a Parlament elnöke ügyrendi javaslatra irányuló írásbeli kérelmet kapott.

Felszólal: Assita Kanko.


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 21. pont .)


8.1. Az emberi jogok helyzetének romlása Algériában, különös tekintettel Khaled Drareni újságíró ügyére

Állásfoglalási indítványok B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 és B9-0381/2020 (2020/2880(RSP))

Marisa Matias, Salima Yenbou, Nacho Sánchez Amor, Joachim Stanisław Brudziński, Karin Karlsbro és Peter van Dalen előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Christian Sagartz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Katalin Cseh, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Mounir Satouri, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charlie Weimers, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pierfrancesco Majorino, Christophe Grudler és Robert Hajšel.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 14. pont .


8.2. Az etiópiai helyzet

Állásfoglalási indítványok B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 és B9-0388/2020 (2020/2881(RSP))

Lars Patrick Berg, Miguel Urbán Crespo, Carlos Zorrinho, Katrin Langensiepen, Assita Kanko, Jan-Christoph Oetjen és Željana Zovko előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Heide, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, független, Evin Incir és Nicolae Ştefănuță.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 14. pont .


8.3. Az emberi jogok folyamatos megsértése Belaruszban, különös tekintettel Raman Bandarenka meggyilkolására

Állásfoglalási indítványok B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020 és B9-0393/2020 (2020/2882(RSP))

Viola Von Cramon-Taubadel, Robert Biedroń, Dace Melbārde, Petras Auštrevičius és Miriam Lexmann előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal Andrius Kubilius, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jytte Guteland, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nicola Beer, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Markéta Gregorová, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joachim Stanisław Brudziński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Manu Pineda, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andrzej Halicki, Robert Hajšel, Charles Goerens, Heidi Hautala, Helmut Scholz, Isabel Wiseler-Lima, Jakop G. Dalunde és Radosław Sikorski.

Felszólal: Janez Lenarčič (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 5. pont (módosítások); 2020.11.26-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás).

(Az ülést 12.36-kor felfüggesztik.)


9. Az ülés folytatása

Az ülés 13.00-kor folytatódik.


10. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az emberi jogok folyamatos megsértése Belaruszban, különös tekintettel Raman Bandarenka meggyilkolására
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0389/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0331)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 25. pontjában.)

Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés
Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés [2019/2199(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Clare Daly (A9-0226/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0328)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 22. pontjában.)

Egyes termékekre vonatkozó vámok eltörlése ***I
Jelentés az egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 27. pontjában.)

Az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt, egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0334)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 28. pontjában.)

Az abortuszhoz való jog Lengyelországban
Állásfoglalási indítvány B9-0373/2020/REV

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0336)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 30. pontjában.)

Az uniós kereskedelempolitika felülvizsgálata
Állásfoglalási indítvány B9-0370/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0337)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 31. pontjában.)

(Az ülést 13.04-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 13.47-kor folytatódik.


12. Az elnök közleménye

Az elnök tájékoztat, hogy a költségvetési rendelet 234. cikke értelmében folytatott megbeszélésüket követően a DEVE bizottság és a BUDG bizottság továbbította a Szükséghelyzeti Alap meghosszabbításával kapcsolatos közös álláspontját:

– Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért, amely 2020. december 31-én hatályát veszti.

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the EU Emergency Trust Fund for Africa established on 12 November 2015 and set to expire on 31 December 2020) (Ez a dokumentum csak angol nyelven áll rendelkezésre).

Ha egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel ellene kifogást a kihirdetését követő 24 órán belül, a közös állásfoglalást hivatalosan továbbítják az Európai Bizottságnak.


13. A Tanács álláspontja az első olvasatban

Az elnök az eljárási szabályzat 63. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy a Tanácstól megkapta az alábbi álláspontot, a Tanácsot az álláspont elfogadásához vezető indokolást és a Bizottság álláspontját:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet elfogadása céljából – A Tanács indokolása – A Tanács által 2020. november 17-én elfogadott szöveg (09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2020. november 27.


14. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   Az emberi jogok helyzetének romlása Algériában, különös tekintettel Khaled Drareni újságíró ügyére
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésével és 132. cikke (4) bekezdésével összhangban, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0375/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020 és B9-0381/2020, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, az S&D képviselőcsoport nevében, Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos és Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans, a Renew képviselőcsoport nevében, Salima Yenbou és Hannah Neumann, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo: Az emberi jogok helyzetének romlása Algériában, különös tekintettel Khaled Drareni újságíró ügyére (2020/2880(RSP)) (RC-B9-0375/2020);

—   Az etiópiai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány, benyújtva az eljárási szabályzat 144. cikke (5) bekezdésével és 132. cikke (4) bekezdésével összhangban, az alábbi állásfoglalási indítványok helyébe lép: B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020 és B9-0388/2020, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, György Hölvényi, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Luděk Niedermayer, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík és Ioan-Rareş Bogdan, a PPE képviselőcsoport nevében, Jan-Christoph Oetjen, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans és Marie-Pierre Vedrenne, a Renew képviselőcsoport nevében, Hannah Neumann és Katrin Langensiepen, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski és Jadwiga Wiśniewska, az ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Fabio Massimo Castaldo, Az etiópiai helyzet (2020/2881(RSP)) RC-B9-0383/2020;

—   Az emberi jogok folyamatos megsértése Belaruszban, különös tekintettel Raman Bandarenka meggyilkolására
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0389/2020;

—   A feszültségek fokozódása Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit követően és a tárgyalások újrakezdésének sürgős szüksége
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0355/2020;

—   Egyes termékekre vonatkozó vámok eltörlése ***I
Jelentés az egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A9-0217/2020);

—   Az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt, egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA bizottság;

—   A Covid19-oltóanyagokra és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos, a Covid19-világjárványra adott válaszként hozott átmeneti intézkedések *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON bizottság;

—   Az abortuszhoz való jog Lengyelországban
Állásfoglalási indítványok B9-0372/2020/REV és B9-0373/2020/REV;

—   Az uniós kereskedelempolitika felülvizsgálata
Állásfoglalási indítvány B9-0370/2020.

A szavazás vége: 15 óra

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 16.30

(Az ülést 13.50-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

15. Az ülés folytatása

Az ülés 16.32-kor folytatódik.


16. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Az emberi jogok helyzetének romlása Algériában, különös tekintettel Khaled Drareni újságíró ügyére
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0375/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0329)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 12. pontjában.)

(A B9-0376/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az etiópiai helyzet
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0383/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0330)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 24. pontjában.)

(A B9-0382/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az emberi jogok folyamatos megsértése Belaruszban, különös tekintettel Raman Bandarenka meggyilkolására
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0389/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0331)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 25. pontjában.)

A feszültségek fokozódása Varósziában Törökország jogellenes tevékenységeit követően és a tárgyalások újrakezdésének sürgős szüksége
Közös állásfoglalásra irányuló indítvány RC-B9-0355/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0332)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 26. pontjában.)

(A B9-0356/2020 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Egyes termékekre vonatkozó vámok eltörlése ***I
Jelentés az egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A9-0217/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva. (P9_TA(2020)0333)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 27. pontjában.)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt, egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított formájában elfogadják (P9_TA(2020)0334)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 28. pontjában.)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

A Covid19-oltóanyagokra és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos, a Covid19-világjárványra adott válaszként hozott átmeneti intézkedések *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON bizottság

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elfogadva (P9_TA(2020)0335)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 29. pontjában.)

Az abortuszhoz való jog Lengyelországban
Állásfoglalási indítvány B9-0373/2020/REV

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0336)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 30. pontjában.)

(A B9-0372/2020/REV állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Az uniós kereskedelempolitika felülvizsgálata
Állásfoglalási indítvány B9-0370/2020

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0337)
(A szavazás részletes eredménye a 2020. november 23–26-i „A szavazások eredménye” melléklet 31. pontjában.)


17. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


18. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


19. Petíciók

A 1089-20–1238-20. számú petíciókat 2020. november 26-án nyilvántartásba vették és összhangban az eljárási szabályzat 226. cikkének (9) és (10) bekezdésével megküldték az illetékes bizottságnak.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 226. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2020. november 26-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


20. Társbizottságok (az eljárási szabályzat 57. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. november 18-i határozatát követően)

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2021. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2020/2244(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT)

ITRE bizottság

- Uniós hidrogénstratégia (2020/2242(INI))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Az energiarendszerek integrációjára vonatkozó uniós stratégia (2020/2241(INI))
(vélemény: ENVI, TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))


21. Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. október 22-i határozatát követően)

AFCO bizottság

- Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmánynak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 223. cikkének (1) bekezdése értelmében történő módosítása (2020/2220(INL))

Határozat saját kezdeményezésű jelentés készítéséről (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2020. november 18-i határozatát követően)

CONT bizottság

- Az EU pénzügyi érdekeinek védelme - csalás elleni küzdelem - 2019. évi éves jelentés (2020/2246(INI))

- Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzése – 2019. évi éves jelentés (2020/2245(INI))
(vélemény: DEVE)

EMPL bizottság

- A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2021. évi éves növekedési jelentés foglalkoztatási és szociális vonatkozásai (2020/2244(INI))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 57. cikke), CULT)

CULT bizottság

- Az európai oktatási térség: az oktatás, a készségek és kompetenciák közös, holisztikus megközelítése (2020/2243(INI))

ITRE bizottság

- Uniós hidrogénstratégia (2020/2242(INI))
(vélemény: ENVI (az eljárási szabályzat 57. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))

- Az energiarendszerek integrációjára vonatkozó uniós stratégia (2020/2241(INI))
(vélemény: ENVI, TRAN (az eljárási szabályzat 57. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2020. október 22-i határozatát követően)

ECON bizottság

- Versenypolitika - 2020. évi éves jelentés (2020/2223(INI))
(vélemény: IMCO)

CONT bizottság

- A sürgősségi alapok és a válsággal kapcsolatos kiadási területek esetében a korrupció, a szabálytalan kiadások, valamint az uniós és nemzeti forrásokkal való visszaélés elkerülését célzó megelőző intézkedések értékelése (2020/2222(INI))
(vélemény: LIBE)

- A szervezett bűnözés hatása az EU saját forrásaira és az uniós forrásokkal való visszaélésre, különös tekintettel a megosztott irányításra (2020/2221(INI))
(vélemény: EMPL, AGRI, LIBE)


22. Saját kezdeményezésű jelentések címének módosítása

(Az Elnökök Értekezletének 2020. november 18-i határozatát követően)

AFET bizottság

Új cím: Jelentés az Albániáról szóló 2019–2020. évi bizottsági jelentésekről (2019/2170(INI))

Új cím: Jelentés a Bosznia-Hercegovináról szóló 2019–2020. évi bizottsági jelentésekről (2019/2171(INI))

Új cím: Jelentés a Koszovóról szóló 2019–2020. évi bizottsági jelentésekről (2019/2172(INI))

Új cím: Jelentés a Montenegróról szóló 2019–2020. évi bizottsági jelentésekről (2019/2173(INI))

Új cím: Jelentés az Észak-Macedóniáról szóló 2019–2020. évi bizottsági jelentésekről (2019/2174(INI))

Új cím: Jelentés a Szerbiáról szóló 2019–2020. évi bizottsági jelentésekről (2019/2175(INI))

Új cím: Jelentés a Törökországról szóló 2019–2020. évi bizottsági jelentésekről (2019/2176(INI))


23. Egyetértési eljárás (az eljárási szabályzat 105. cikke)

Jelentések egy jóváhagyási eljárásra vonatkozó nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló javaslattal (az eljárási szabályzat 105. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2020. október 5-i értesítését követően)

INTA bizottság

- Az Európai Unió és a Hondurasi Köztársaság közötti, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás megkötéséről szóló határozat (2020/0157M(NLE) - 2020/0157(NLE))
(vélemény: DEVE)


24. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal erről az álláspontról.
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG

2) a képviselők

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a fejlesztési támogatás nyomon követéséről és az Európai Számvevőszéknek a Kenyának nyújtott támogatásról szóló jelentéséről (B9-0344/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: DEVE

- Christine Anderson és Gianantonio Da Re. Állásfoglalási indítvány az iszlamista merényletek elítéléséről, a véleménynyilvánítás szabadságának védelméről és egy utca Samuel Patyról való elnevezéséről (B9-0345/2020)
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE


25. Az aktuális ülés jegyzőkönyveinek elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

A jelen ülés és a 2020. november 23-i, 2020. november 24-i és 2020. november 25-i ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament egyetértésével a jelenlegi ülés során elfogadott szövegeket továbbítják a címzetteknek.


26. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2020. december 14. – 2020. december 17.


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 16.34-kor berekesztik.


28. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Didier Geoffroy, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Madison Jaak, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Regner Evelyn, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tertsch Hermann, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat