Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 14 december 2020 - Bryssel

5. Parlamentets sammansättning

József Szájer hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 2 januari 2021.

I enlighet med artikel 4.1, 4.2 och 4.3 i arbetsordningen förklarade parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy