Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Måndagen den 14 december 2020 - Bryssel

6. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga belgiska myndigheterna hade begärt att immuniteten skulle upphävas för Filip De Man för att han skulle kunna höras av polisdomstolen i samband med en trafikolycka.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy