Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

7. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Οι Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi και Piernicola Pedicini δεν ανήκουν πλέον στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές και έχουν προσχωρήσει στην Ομάδα Verts/ALE με ισχύ από τις 9 Δεκεμβρίου 2020.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου