Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел

8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите PPE и Verts/ALE следните решения за промяна на състава на комисиите и делегациите:

комисия ECON: Piernicola Pedicini

комисия ENVI: Eleonora Evi

комисия ITRE: Ignazio Corrao

комисия REGI: Rosa D'Amato

комисия AGRI: Colm Markey

комисия PECH: Rosa D'Amato

комисия PETI: Eleonora Evi

анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране: Eleonora Evi

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП): Colm Markey

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Piernicola Pedicini

Делегация за връзки с Палестина: Rosa D'Amato

Делегация за връзки с Китайската народна република: Eleonora Evi

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Ignazio Corrao

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Rosa D'Amato

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Piernicola Pedicini

Тези решения влизат в сила днес.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност