Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel

8. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a Verts/ALE tato rozhodnutí, kterými se mění členství ve výborech a delegacích:

výbor ECON: Piernicola Pedicini

výbor ENVI: Eleonora Evi

výbor ITRE: Ignazio Corrao

výbor REGI: Rosa D'Amato

výbor AGRI: Colm Markey

výbor PECH: Rosa D'Amato

výbor PETI: Eleonora Evi

vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy: Eleonora Evi

delegace pro severní spolupráci a pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU–Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru: Colm Markey

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Piernicola Pedicini

delegace pro vztahy s Palestinou: Rosa D'Amato

delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Eleonora Evi

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Ignazio Corrao

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Rosa D'Amato

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Piernicola Pedicini

Tato rozhodnutí nabyla účinnosti dnešním dnem.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí