Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 3k
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

8. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες PPE και Verts/ALE τις ακόλουθες αποφάσεις για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

επιτροπή ECON: Piernicola Pedicini

επιτροπή ENVI: Eleonora Evi

επιτροπή ITRE: Ignazio Corrao

επιτροπή REGI: Rosa D'Amato

επιτροπή AGRI: Colm Markey

επιτροπή PECH: Rosa D'Amato

επιτροπή PETI: Eleonora Evi

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά: Eleonora Evi

Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ): Colm Markey

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας: Piernicola Pedicini

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη: Rosa D'Amato

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας: Eleonora Evi

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Ignazio Corrao

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Rosa D'Amato

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest : Piernicola Pedicini

Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από σήμερα.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου