Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonidelt PPE ja Verts/ALE järgmised otsused, millega muudetakse komisjonide ja delegatsioonide koosseisu:

ECON-komisjon: Piernicola Pedicini

ENVI-komisjon: Eleonora Evi

ITRE-komisjon: Ignazio Corrao

REGI-komisjon: Rosa D'Amato

AGRI-komisjon: Colm Markey

PECH-komisjon: Rosa D'Amato

PETI-komisjon: Eleonora Evi

Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon : Eleonora Evi

Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Colm Markey

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Piernicola Pedicini

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks: Rosa D'Amato

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Eleonora Evi

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Ignazio Corrao

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Rosa D'Amato

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Piernicola Pedicini

Otsused jõustusid nende teatavakstegemise päeval.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika