Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Pondelok, 14. decembra 2020 - Brusel

8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a Verts/ALE tieto rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ECON: Piernicola Pedicini

výbor ENVI: Eleonora Evi

výbor ITRE: Ignazio Corrao

výbor REGI: Rosa D'Amato

výbor AGRI: Colm Markey

výbor PECH: Rosa D'Amato

výbor PETI: Eleonora Evi

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy: Eleonora Evi

Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Colm Markey

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Piernicola Pedicini

Delegácia pre vzťahy s Palestínou: Rosa D'Amato

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Eleonora Evi

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Ignazio Corrao

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Rosa D'Amato

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Piernicola Pedicini

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia