Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

9. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση, εντός της προθεσμίας των 24 ωρών, στην κοινή θέση της επιτροπής DEVE και της επιτροπής BUDG σχετικά με την παράταση του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική, που ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2020).

Ως εκ τούτου, η εν λόγω κοινή θέση διαβιβάσθηκε επισήμως στην Επιτροπή.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου