Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel

10. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbor LIBE v souladu s článkem 71 jednacího řádu rozhodl zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv:

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Zpravodajka: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Zpravodajka: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- výbor LIBE: Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Zpravodajka: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou v souladu s čl. 71 odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, úterý 15. prosince 2020, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutích zahájit jednání v Parlamentu hlasovalo.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí