Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 5k
Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. - Bruksela

10. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje komisji LIBE o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 71 Regulaminu na podstawie następujących sprawozdań:

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 2017/2226 i rozporządzenie (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zharmonizowane przepisy dotyczące mianowania przedstawicieli prawnych w celu gromadzenia dowodów na potrzeby postępowań karnych (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- komisja LIBE: Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (COM(2020)0568 - C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Sprawozdawczyni: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Regulaminu posłowie lub grupa polityczna (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy kolejnego dnia, czyli wtorku 15 grudnia 2020 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności