Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 4k
Luni, 14 decembrie 2020 - Bruxelles

10. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat deciziile comisiei LIBE de a iniția negocieri interinstituționale în temeiul articolului 71 din Regulamentul de procedură, pe baza următoarelor rapoarte:

- LIBE: Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală (COM(2018)0225 - C8-0155/2018 - 2018/0108(COD)). Raportoare: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- LIBE: Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) 2019/816 (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD)). Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- LIBE: Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la alte sisteme de informații ale UE în scopul ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (UE) 2017/2226 și a Regulamentului (UE) 2018/1861(COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Raportor: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- LIBE: Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale (COM(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Raportoare: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- LIBE: Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual asupra copiilor în mediul online (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Raportoare: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

În conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris până la miezul nopții de mâine, marți 15 decembrie 2020, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu s-a prezentat nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziilor de a iniția negocieri.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate