Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Понеделник, 14 декември 2020 г. - Брюксел

11. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че в съответствие с член 72 от Правилника за дейността комисиите ENVI и JURI/LIBE са взели решение за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните позиции на Парламента на първо четене:

комисия ENVI

- Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕC) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)0405;

комисии JURI/LIBE

- Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - позиция на първо четене P8_TA(2019)0406.

Тези позиции на Парламента на първо четене представляват мандата за преговорите.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност