Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Pondělí, 14. prosince 2020 - Brusel

11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Radě (článek 72 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že výbory ENVI a JURI/LIBE v souladu s článkem 72 jednacího řádu rozhodly, že zahájí interinstitucionální jednání na základě těchto postojů Parlamentu přijatých v prvním čtení:

výbor ENVI

- Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0405;

výbory JURI/LIBE

- Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) – postoj v 1. čtení P8_TA(2019)0406.

Tyto postoje Parlamentu v prvním čtení představují mandát pro jednání.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí