Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 2k
Esmaspäev, 14. detsember 2020 - Brüssel

11. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 72)

President tegi teatavaks ENVI-komisjoni ja JURI/LIBE-komisjoni otsused alustada kooskõlas kodukorra artikliga 72 institutsioonidevahelisi läbirääkimisi parlamendi järgmiste esimese lugemise seisukohtade alusel:

ENVI-komisjon

- Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 – C8-0249/2018 – 2018/0209(COD)) – esimese lugemise seisukoht P8_TA(2019)0405;

JURI/LIBE-komisjonid

- Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD)) – esimese lugemise seisukoht P8_TA(2019)0406.

Need parlamendi esimese lugemise seisukohad moodustavad läbirääkimisvolitused.

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika