Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Maandag 14 december 2020 - Brussel

11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van de Raad (artikel 72 van het Reglement)

De Voorzitter deelt de besluiten van de commissies ENVI en JURI/LIBE mee om overeenkomstig artikel 72 van het Reglement interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van de volgende standpunten van het Parlement in eerste lezing:

commissie ENVI

- Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0405;

commissies JURI/LIBE

- Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) – standpunt in eerste lezing P8_TA(2019)0406.

Deze standpunten van het Parlement in eerste lezing vormen het mandaat voor de onderhandelingen.

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid