Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r. - Bruksela

11. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Radzie (art. 72 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że zgodnie z art. 72 Regulaminu komisje ENVI i JURI/LIBE postanowiły przystąpić do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących stanowisk Parlamentu w pierwszym czytaniu:

komisja ENVI

- Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0405;

komisje JURI/LIBE

- Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - stanowisko w 1. czytaniu P8_TA(2019)0406.

Te stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu stanowią mandat negocjacyjny.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności